Idag väljer många öltillverkare att producera öl utan alkohol. Efterfrågan på drycken har ökat enormt i Sverige och under år 2015 såldes det över 6 miljoner liter alkoholfri öl. Det är delvis det ökade intresset för öl i allmänhet som ligger bakom tillväxten men det finns även en tendens i samhället som innebär att många väljer en livsstil utan alkohol. För att en öl ska få kallas alkoholfri krävs det att den är under 0.5% volymprocent. Det finns olika bryggmetoder som leder till att ölet inte överstiger den lagstadgade alkoholhalten. I denna text går vi igenom de olika metoderna som används för att framställa öl fri från alkohol och gluten.

Alkoholfri och glutenfri öl efterfrågas idag

Alkoholfri öl tillverkas så här

De vanligaste metoderna är avbruten jäsning, membranfiltrering och värmebehandling. Membranfiltrering innebär att alkoholen filtreras bort genom ett finmaskigt filter. Systemet kallas Reverse Osmosis. Genom filtreringen minskas alkoholhalten till tillräckligt låga nivåer så att ölen kan kallas alkoholfri. Det finns både fördelar och nackdelar med denna metod. Nackdelen är att det inte bara är alkoholen som försvinner. Estrar, doft- och smakämnen som finns i öl, löper stor risk att också försvinna i filtreringen. Det gör att ölet kan bli lite smaklöst.

För att få en alkoholfri öl genom värmebehandling värms ölen upp. Det sker under lågt tryck eller vakuum så att ölen inte blir för varm, 30-35 grader är optimalt. Anledningen till att ölen värms upp är för att alkoholångan avdunstar med vatten. När ölen börjar ånga så leds den alkoholhaltiga ångan bort. Problemet med den här metoden är att många smak- och aromämnen försvinner med ångan. Det kan dock lösas genom att först få ner alkoholhalten så lågt som möjligt och sedan tillsätta lite obehandlad öl fram tills dess att en alkoholhalt på 0,5% har uppnåtts.

Nya bryggerimetoder, nya öltyper

Avbruten jäsning är en annan metod. Precis som vid vanlig ölbryggning tillverkas först en vört. Sädesslag, exempelvis korn, blötläggs för att sedan groddas. Det bildas ett enzym som omvandlar stärkelsen till maltsocker. Sädesslaget kallas nu malt. Processen avslutas genom att malten rostas. Efter rostningen blötläggs malten sedan filtreras den och kokas ihop med smaksättning, exempelvis humle. Den färdiga vätskan kyls ner och öljäst tillsätts för att börja brygga. För att få alkoholfri öl genom avbruten jäsning låter du inte vörten jäsa mer än vad som krävs för att uppnå 0.5%. För att avbryta jäsningen filtreras jästen bort.

Hur bryggs glutenfri öl? Vete och korn innehåller gluten och är de vanligaste ingredienserna i öl. För att brygga glutenfritt gäller det att välja ingredienser som är garanterat glutenfria. Ris, majs, havre och kornmalt används ofta. Det går även att använda de vanliga ingredienserna, men då måste de först behandlas för att bli glutenfria. Idag finns det relativt många olika sorters alkoholfri och glutenfri öl att välja på. Många bryggerier har börjat experimentera med detta, mycket på grund av den ökade efterfrågan. Du kan hitta ett varierande sortiment från både små och stora bryggerier på Systembolaget och i matvarubutikernas hyllor.

Öl för alla

Intresset för alkoholfri och glutenfri öl har ökat enormt. Under 2013 steg försäljningen av glutenfritt öl med 80%. En anledning till den stora ökningen är att fler människor väljer att avstå från gluten på grund av hälsoskäl. Det behöver inte innebära att de har allergier. Även öl utan alkohol efterfrågas mer idag. År 2015 ökade försäljningen av Systembolagets fem populäraste alkoholfria öl med 15%. Även det anses bero på ett ökat intresse för hälsosamt leverne och ökad kunskap om alkoholens negativa påverkan. Bryggmetoder för båda kategorierna är i ständig utveckling på grund av den ökade efterfrågan.